1 augusti, 2016 - Dödgrävarn och Me-talk – Ellinor Olovsdotter (Elliphant)

Elliphant FullSizeRenderDenna gång får Nordmark besök av Elliphant, de pratar om själen o kroppen, balans, om att det meningslösa är något tryggt, en Me-talk-app, Dödgrävare från Luleå och att de ev är släkt..