15 juni, 2017 - Missa eller inte missa tåget – Ansiktet

Nordmark Pod får besök av Herbert Munkhammar och Erik Nordström från Ansiktet!

Det samtalas om och att; nya utmaningar, major ångest, visioner, hitta vitsar i allting, musik o politik, psykisk ohälsa, idéer om män, hjärnans utveckling, 13-1500-tal, det kommer alltid vara såhär, vi kanske är på våran peak om 2000 år, självhjälpsböcker, storstäderna mot småstäderna, världens ensammaste folk, upllagt för missnöje, tillgång tll alla människors liv, instagram är en av bovarna till mental ohälsa, skita i skribenter, missa eller inte missa tåget, en narcissistisk värld,tusen nålar, ifrågasättande av jaget, telemark eller slalom och redovisningskonsulter eller mixare!

MÄKTIGT!